Birleşim Mühendislik
Kalite, Çevre ve İSG Politikası
Kurumsal   |   Başkanlardan   |   Kalite, Çevre ve İSG Politikası   |   Temel Prensiplerimiz   |   Merkez Binamız
Birleşim Mühendislik, uzman kadrosu ile gelişen teknolojiyi takip ederek; çevreye duyarlı, müşteri memnuniyetinin ve çalışan güvenliğinin sağlandığı, kalite, iş güvenliği ve çevre standartlarına uygun hizmet anlayışı içerisindedir. Bu doğrultuda firmamız, ISO/IEC 27001:2013 uluslararası Bilgi Yönetimi Güvenlik Sistemi, ISO 9001:2015 Uluslararası Kalite Yönetim Sisitemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi’nin gerekliliklerini hizmet verdiği tüm faaliyet alanlarında yerine getirmektedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ
 • Proje, imalat, montaj ve diğer hizmetler ile azami seviyede müşteri memnuniyetinin sağlanması.

 • Teknolojiyi sürekli takip ederek her zaman rakiplerinden önde olma isteğinin oluşturulması.

 • Hizmetlerin zamanında, emniyetli, ekonomik bir şekilde ve kaliteden ödün verilmeden gerçekleştirilmesi.

 • Çevre ve İSG mevzuatına uygun olarak doğaya saygılı olunması, çalışanları için sağlıklı ve güvenli iş ortamının sağlanması.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
 • Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uyulması.

 • Üretilen atıkların, doğaya atılmasını önleyerek, çevreye ve insana zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi.

 • Doğal kaynakların kullanımının azaltılarak, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen gösterilmesi.

 • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin çevre konusunda bilinçlendirilmesi.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
 • İSG Yönetim Sisteminin; ulusal kanun ve yönetmelikler, uluslararası yükümlülükler, projenin yapıldığı ülkedeki kanun ve yönetmelikler, üyesi olunan ulusal ve uluslararası kuruluşların şartları, şartname gerekleri,müşteri ve diğer paydaşlarının beklentileri doğrultusunda uygun dokümantasyonun oluşturarak yapılandırılması.

 • İSG çalışmaları kapsamında üst yönetim tarafından her türlü kaynağın tahsis edilerek,çalışanlarımız ile birlikte alt yüklenici ve tedarikçi firma elemanlarının eğitimlerle bilinçlendirilmesi.

 • Tüm çalışanların yaptığı işe uygun ekipman/teçhizatı kullanarak, ilgili prosedür ve talimatlara göre sorumluluklarının bilincinde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde faaliyetlerinin yürütülmesi.

 • Oluşturduğu İSG kültürü ile merkez, şantiye ve işletmelerinde çalışanlarına güvenli ve sağlıklı iş ortamının sağlanması, aldığı önlemlerle iş kazası ve meslek hastalıkları riskinin en aza indirilmesi.
Copyright © Birleşim Mühendislik - 2016.
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni    |    Bilgi Toplumu Hizmetleri